Załadunek rampy kolejowej dla portu Trelleborg

W 2008 roku w porcie Gdynia wykonaliśmy załadunek na ponton morski rampy kolejowej o wymiarach 62 m x 25 m x 4m i masie 1.200 ton. Rampa została zbudowana z przeznaczeniem do portu Trelleborg. Załadunek na ponton został zrealizowany metodą przesuwu na czterech torach ślizgowych o łacznej długości 400 m.