Port Consultants Sp. j.
ul. Frezerów 6
81-195 Gdynia

tel. +48 58 625 23 23, + 48 58 625 15 66
fax +48 58 625 36 56
e-mail: pc@port-consultants.com.pl

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 958 119 65 34
REGON: 191485822
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000092508
Data wpisu: 2002-02-18
Miejsce wpisu: Gdańsk
Rozpoczęcie działalności: 1988