Logo Port Consultants
      

Przemieszczanie, podnoszenie, fundamentowanie, ważenie oraz transport
ładunków ciężkich i ponadgabarytowych, o masie do 5000 ton.

4Lift System - prezentacja możliwości

Unikalne w Polsce urządzenie - mobilna suwnica hydrauliczna o udźwigu do 725 ton. Może być transportowana w dowolne miejsce, pracuje zarówno na placu budowy jak i w halach.

Transport okrętu podwodnego

Transport okrętu podwodnego typu Kobben przy użyciu pontonu morskiego, szyn ślizgowych i mobilnej suwnicy hydraulicznej 4Lift na miejsce postoju przed Akademią Marynarki Wojennej.

Skomplikowana spedycja

Największy w historii pod względem średnicy ładunku transport Wisłą. Reaktor o średnicy 9,0 m i wadze 320,0 ton został załadowany na ponton Maximus i dostarczony klientowi we Włocławku.
Powered by BADO CMS